องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
2 ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]0
4 ข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค.65- ก.ย.65) [ 3 ต.ค. 2565 ]13
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]16
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่4 บ้าานไทรเดี่ยว [ 19 ก.ย. 2565 ]22
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่4 บ้าานไทรเดี่ยว [ 19 ก.ย. 2565 ]24
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง [ 19 ก.ย. 2565 ]21
10 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]24
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ [ 29 ส.ค. 2565 ]28
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ [ 29 ส.ค. 2565 ]24
13 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]28
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย.65- มิ.ย.65) [ 27 ก.ค. 2565 ]36
15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]33
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ที่4 บ้านไทรเดี่ยว [ 23 มิ.ย. 2565 ]47
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างกั้นรั้วแนวเขตอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า [ 22 มิ.ย. 2565 ]45
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ซ.จินตหรา [ 15 มิ.ย. 2565 ]52
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาสำนักงาน [ 15 มิ.ย. 2565 ]47
20 ประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4